ΤΑ “ΚΑΛΑ” ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ!

4 May

 

Την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης του συλλόγου για το ζήτημα που προέκυψε μετους μετεγγραφέντες του πρώτου έτους, πληροφορηθήκαμε ότι η σχολή έχει μπει σε κατεύθυνση δημιουργίαςεπιτροπής για εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας της σχολής. Η διαδικασία αυτή εμπεριέχει τηνπαρατήρηση και αξιολόγηση των αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο προγράμματοςσπουδών (εργασιών, εργαστηρίων, μαθημάτων κτλ.), δομής και διάρθρωσης προσωπικού του τμήματος,έργου που παρήγαγε και προβλημάτων που πιθανά να αντιμετωπίζει. Είναι επίσης υπεύθυνη για μια πιομακροσκοπική ανάλυση του πως προχωρά η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και πως εξειδικεύεται στο τμήμα μας,ποιές πτυχές έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς, ποιές όχι κοκ. Ενημερωθήκαμε ότι στην συγκεκριμένη επιτροπήαξιολόγησης θα λαμβάνουν μέρος καθηγητές της σχολής μας και ένας φοιτητής πιθανά μέλος του διοικητικούσυμβουλίου του συλλόγου.

Αρχικά, αυτό που εμείς πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι μια πρωτότυπηευκαιρία για τους φοιτητές να συνδιαμορφώσουν το πλαίσιο σπουδών, ή μια προσπάθεια από μεριάς τωνκαθηγητών να διορθώσουν ότι τυχόν στραβά υπάρχουν στη σχολή μας. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μιαευκαιρία αναθεώρησης και υλοποίησης αλλαγών οι οποίες θα κάνουν το τμήμα μας, και με αντίστοιχεςκατευθύνσεις όλο το ΕΜΠ, πιο χρήσιμο για την παραγωγή και την αγορά εργασίας στο σήμερα, είτε άμεσα, είτεέμμεσα. Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς την κατεύθυνση αυτή αφού ήδη έχει περιγραφεί ξεκάθαρα απόκατευθύνσεις της Ε.Ε. (Ευρώπη 2020, ΟΟΣΑ, Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης), από περασμένα νομοσχέδιαεκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης (Διαμαντοπούλου, Αρβανιτόπουλου), αλλά έχει υλοποιηθεί και από πολλά ξένακαι ελληνικά πανεπιστήμιακά ιδρύματα και τμήματα. Ουσιαστικά η κάθε επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησηςέχει στο στόχαστρο της την εφαρμογή κάθε πτυχής της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης, όπως αυτήπεριγραφόταν από το ν. Διαμαντοπούλου, και την κοντινή και διαρκή παρακολούθηση των αλλαγών καιτων αποτελεσμάτων τους.

Έρχεται να προστεθεί και να ενισχύσει τις κατευθύνσεις της εξωτερικής αξιολόγησης της σχολής που έγινε το2011. Μέσα στην οποία περιγράφονταν κατευθύνσεις για διάσπαση πτυχίου και εισαγωγή πιστωτικών μονάδων,εισαγωγή νέων μαθημάτων, ακόμα και περικοπές προσωπικού. Κατευθύνσεις τις οποίες υλοποίησε η Γ.Σ.Τμήματος των καθηγητών ένα προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, όπως ενημερωθήκαμε οι αξιολογήσεις θαπρέπει να γίνουν σε όλες τις σχολές και έπειτα να ακολουθήσουν νέες εξωτερικές αξιολογήσεις το 2017. Κι όλααυτά, προφανώς όχι στη λογική βελτίωσης των συνθηκών που σπουδάζουμε και της εργασιακής μας προοπτικήςαλλά προώθησης των νόμων που αναφέρθηκαν και διαλύουν την δημόσια και δωρεάν παιδεία αλλά και τηνΈχοντας θέσει επι τάπητος τις βασικές αρχές του τι σημαίνει αξιολόγηση, σημαντικό είναι να δούμε σε τιαλλαγές έχει προχωρήσει η ίδια η σχολή μας τα τελευταία 2 χρόνια, με βάση τις κατευθύνσεις της εξωτερικής Ξεκινώντας από την μαζική απόλυση του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος πριν 2 χρόνια είχαμε μια πρώτη και εξαιρετικά συνηθισμένη επίπτωση της αξιολόγησης.

Έπειτα βασικό κομμάτι του πορίσματος αφορούσε την αλλαγή προγραμμάτων σπουδών και εισαγωγήπιστωτικών μονάδων. Σχετικά με το πρώτο που είναι και πιο φανερό βλέπουμε πολλές αλλαγές ναξεπηδάνε κάθε χρόνο στην σχολή μας εδώ και 3 χρόνια. Οι αλλαγές αυτές ακόμα είναι αρκετά βασικέςόπως προσθήκη κάποιων βασικών μαθημάτων, αλλαγή εξαμήνου κάποιων άλλων, ανταλλαγέςκομματιών ύλης κτλ. Φυσικά έχοντας δει πολλές φορές αντίστοιχες αλλαγές σε ιδρύματα της Ελλάδας,κυρίως σε αυτά της επαρχίας και ΤΕΙ, που λειτουργούν και ως δοκιμαστικά για τα υπόλοιπα, αλλά και σεάλλα τμήματα του ΕΜΠ (Ηλεκτρολόγους, Χημικούς, Τοπογράφους, Πολιτικούς κ.α.) ξέρουμε πουπηγαίνει το πράγμα. Σε συνδυασμό με την περικοπή και αλλαγή των επαγγελματικών δικαιωμάτων,οδηγούν σε εργαζόμενους με διαφορετικές δεξιότητες, ταχύτητες και δικαιώματα, που θα τρέχουναπό το σεμινάριο στην επανακατάρτιση και από την επανακατάρτιση στην ελαστική εργασία μπας καιμπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.

Σχετικά με τις πιστωτικές μονάδες, μιάς και ειδικά στη σχολή μας η διαδικασία εφαρμογής τους έχειπροχωρήσει και αποτελούν βασικό κρίκο της όλης κατάστασης, θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποιαβασικά στοιχεία. Οι πιστωτικές μονάδες (γνωστές και ως credits ή ECTS), είναι μια προσπάθεια γιαπραγματοποίηση μιας πάγιας κατεύθυνσης του συμφώνου της Μπολόνια, της “γενικής ισοτιμίαςτεκμηρίων, τίτλων και εξετάσεων”. Ουσιαστικά στη βάση τους είναι ένας τρόπος να συγκρίνεις και νααξιολογείς πόσο αξίζει το κάθε πτυχίο ή τίτλος σπουδών, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Η διαδικασίααυτή έχει τώρα συνεχιστεί και βρισκόμαστε με μια πρώτη μορφή πιστωτικών μονάδωνεφαρμοσμένες στη σχολή μας.

Όλα τα παραπάνω, υλοποιούνται με τις πιο αντιδημοκρατικές διαδικασίες από την Γ.Σ. Τμήματος τωνκαθηγητών και κρυφά από τον φοιτητικό σύλλογο. Συγκεκριμένα στη σχολή μας, πριν από ενάμιση χρόνο,πραγματοποιήθηκε Γ.Σ. Τμήματος για την έγκριση των μετεγγραφών 150 φοιτητών. Τότε ζητήθηκεεκβιαστικά η αποχώρηση των φοιτητών -που παρακολουθούσαν την διαδικασία προκειμένου να διασφαλίσουντην απόφαση του φοιτητικού συλλόγου για έγκριση όλων των μετεγγραφών- προκειμένου να εγκριθούν οιμετεγγραφές. Βέβαια “ξέχασαν” να μας ενημερώσουν για το ότι θα περνούσαν και το προσχέδιο για τιςπιστωτικές μονάδες στη σχολή μας, κάτι το οποίο μάθαμε όταν σαν φοιτητικός σύλλογος ζητήσαμε ταπρακτικά της διαδικασίας και μετά από κωλυσιεργία πολλών ημερών που προκαλούσε ο κοσμήτορας.

Όταν μάλιστα ζητήθηκε ο ορισμός εκπροσώπου από τον φοιτητικό σύλλογο για την υλοποίηση τηςεσωτερικής αξιολόγησης, στην απάντησή μας για δημοσίευση του όποιου εγγράφου δημόσια στο σύνολο τουφοιτητικού συλλόγου, η ανταπάντηση που λάβαμε ήταν ότι αυτό το έγγραφο είναι μη δημοσιεύσιμο καιόποιος επιχειρήσει να το δημοσιεύσει θα έχει νομικές διώξεις! Με λίγα λόγια ζητάνε τον ορισμό ενόςεκπροσώπου που δεν θα μπορεί καν να ενημερώσει το σύνολο του φοιτητικού συλλόγου. Είναι προφανές λοιπόνπως πρόκειται για μία καθαρά αντιδημοκρατική διαδικασία που κανένα μέλος ή πολιτική δύναμη τουφοιτητικού συλλόγου δεν πρέπει να συμμετάσχει.

Όλες αυτές οι αλλαγές ήταν κατευθύνσεις και της εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματοςμας. Ξέρουμε που θέλουνε να το πάνε με την εσωτερικά αξιολόγηση, το έχουμε δει πολλέςφορές να συμβαίνει ειδικά στην εκπαίδευση. Εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πρέπεινα οργανώσουμε την απάντηση μας μέσα από τις Γενικές μας Συνελεύσεις και νααναλάβουμε δράση για να σταματήσουμε εδώ την διάλυση των δικαιωμάτων μας!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: