Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών Μηχανολόγων Μηχανικών 2014

9 May

Ψήφισαν: 513, Έγκυρα:488

Αριστερή Πρωτοβουλία-Τύρβη(ΕΑΑΚ) 132(+9)  27,05%

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ                                                                   151(-12) 30,94%

ΠΚΣ                                                                                   65(-2) 13,32%

ΠΑΣΠ                                                                                64(-8) 13,11%

ΑΡΕΝ                                                                                 56(-)    11,48%

Λευκά                                                                                 20(-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: