Όλοι στη Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. Μηχανολόγων Μηχανικών την Τρίτη 24/1

21 Jan

Όλοι στη Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. Μηχανολόγων την Τρίτη 24/1 στις 12:30 στο αμφιθέατρο 030 με θέματα συζήτησης:

  • τα συμβούλια διοίκησης
  • την πτυχιακή εξεταστική
  • τη εξασφάλιση των υπόλοιπων συγγραμμάτων
  • την εφεδρεία των εργαζομένων του ΕΜΠ
  • τις τρέχουσες εξελίξεις σε πολιτική και κοινωνία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: