ΟΛΟΙ στην πορεια της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων για αλληλεγγύη στην Κ. Κούνεβα, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 7.00 μ.μ. στα Προπύλαια

1 Jul

AFISA_KOYNEBA_JUN αντίγραφο

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: